ویدیو؛ آنالیز بازی تاتنهام 0 – چلسی 2 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی تاتنهام 0 – چلسی 2 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details
ویدیو؛ آنالیز بازی واتفورد 2 – منچستر یونایتد 0 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی واتفورد 2 – منچستر یونایتد 0 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details
ویدیو؛ آنالیز بازی منچستر سیتی 3 – لستر سیتی 1 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی منچستر سیتی 3 – لستر سیتی 1 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details
ویدیو؛ آنالیز بازی لستر سیتی 1 – نوریچ 1 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی لستر سیتی 1 – نوریچ 1 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details
ویدیو؛ آنالیز بازی چلسی 0 – بورنموث 1 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی چلسی 0 – بورنموث 1 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details
ویدیو؛ آنالیز بازی لیورپول 2 – واتفورد 0  – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی لیورپول 2 – واتفورد 0 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details
ویدیو؛ آنالیز بازی بورنموث 0 – لیورپول 3 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی بورنموث 0 – لیورپول 3 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details
ویدیو؛ آنالیز بازی تاتنهام 5 – برنلی 0 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی تاتنهام 5 – برنلی 0 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details
ویدیو؛ آنالیز بازی اورتون 3 – چلسی 1 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی اورتون 3 – چلسی 1 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details
ویدیو؛ آنالیز بازی منچستر سیتی 1 – منچستر یونایتد 2 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی منچستر سیتی 1 – منچستر یونایتد 2 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details