ویدیو؛ آنالیز بازی منچستر سیتی 3 – لستر سیتی 1 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی منچستر سیتی 3 – لستر سیتی 1 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details
ویدیو؛ آنالیز بازی لستر سیتی 1 – نوریچ 1 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی لستر سیتی 1 – نوریچ 1 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details
ویدیو؛ آنالیز بازی لستر سیتی 2 آرسنال 0 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی لستر سیتی 2 آرسنال 0 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details
ویدیو؛ آنالیز بازی ساوتهمپتون 0 – لستر سیتی 9 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

ویدیو؛ آنالیز بازی ساوتهمپتون 0 – لستر سیتی 9 – از برنامه Match Of The Day [همراه با زیرنویس فارسی]

(بیشتر…) Details
تحلیل و آنالیز بازی لیورپول 2 – لستر سیتی 1  – هفته هشتم با زیرنویس فارسی

تحلیل و آنالیز بازی لیورپول 2 – لستر سیتی 1 – هفته هشتم با زیرنویس فارسی

(بیشتر…) Details
تحلیل و آنالیز بازی لستر سیتی 2 – تاتنهام 2   – هفته ششم لیگ برتر انگلیس + زیرنویس فارسی

تحلیل و آنالیز بازی لستر سیتی 2 – تاتنهام 2 – هفته ششم لیگ برتر انگلیس + زیرنویس فارسی

(بیشتر…) Details
تحلیل و آنالیز بازی منچستریونایتد 1 – 0 لسترسیتی – هفته پنجم لیگ برتر انگلیس + زیرنویس فارسی

تحلیل و آنالیز بازی منچستریونایتد 1 – 0 لسترسیتی – هفته پنجم لیگ برتر انگلیس + زیرنویس فارسی

(بیشتر…) Details
تحلیل و آنالیز بازی منچستر سیتی 4 – برایتون 0 – هفته چهارم لیگ برتر انگلیس + زیرنویس فارسی

تحلیل و آنالیز بازی منچستر سیتی 4 – برایتون 0 – هفته چهارم لیگ برتر انگلیس + زیرنویس فارسی

(بیشتر…) Details
تحلیل و آنالیز بازی لسترسیتی 3- بورنموث 1  – هفته چهارم لیگ برتر انگلیس + زیرنویس فارسی

تحلیل و آنالیز بازی لسترسیتی 3- بورنموث 1 – هفته چهارم لیگ برتر انگلیس + زیرنویس فارسی

(بیشتر…) Details
تحلیل و آنالیز بازی شفیلد 1 – لستر سیتی 2  – هفته سوم لیگ برتر انگلیس + زیرنویس فارسی

تحلیل و آنالیز بازی شفیلد 1 – لستر سیتی 2 – هفته سوم لیگ برتر انگلیس + زیرنویس فارسی

(بیشتر…) Details